ପରମ ପ୍ରେମିକା

0

ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଫଗୁଣ ଆସିଛି
ମଳୟ ସାଥିରେ ଧରି
ପଲ୍ଲୀରୁ ସହର ଆମ୍ବତୋଟା ମାଳ
ବଉଳେ ଯାଇଛି ଭରି l

ଭରା ବଉଳର ସୁଗନ୍ଧ ସୁବାସେ
ମନ ପ୍ରାଣ ପୁଲକିତ
ମଧୁ କୋଳ କଣ୍ଠି କୋକିଳ ତାନରେ
ଉଲ୍ଲସୀ ଉଠେ ମୋ ଚିତ୍ତ l

ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ସେବାରେ ଆମରି
ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଏ
ପବନ ଢାଳଇ ଆଲଟ ଚାମର
ଜଳ ପାଦ ଧୋଇ ଦିଏ l

ପ୍ରକୃତି ବକ୍ଷରୁ ତୋଳି କେତେ ଫଳ
ମେଣ୍ଟାଏ ମୋ ଭୋକ ଶୋଷ
ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି ମୋ କୋମଳ ଶଯ୍ୟା
ଶରୀର ଢାଙ୍କିଛି ବାସ l

ଗାଡି କାର ଜାନ ବ୍ୟବହାଯ୍ୟ ଯାହା
ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ
ପ୍ରକୃତି ମୋହର ପରମ ପ୍ରେମିକା
ଚିନ୍ତି ପାରେ ନାହିଁ ଆନ l

ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ଜନମ ଲଭିଛି
ମିଶିଯିବି ପ୍ରକୃତିରେ
ବିଶ୍ୱ ପ୍ରମମୟୀ ପରମା ପ୍ରକୃତି
ଅଭିନ୍ନ ମୋ ଜୀବନରେ l

ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁ
ନାଲକୋ ନଗର,ଅନୁଗୋଳ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

two × five =