ତୁମେ ମୋ ତୁଳସୀ ତୁମେ ମୋ ଚନ୍ଦନ

0

ତୁମେ ମୋ ତୁଳସୀ ମୋ ଚନ୍ଦନ ଚିତା,
ମୋର ଭାଗବତ ଗୀତା
ତୁମେ ମୋ ଧରମ ତୁମେ ମୋ କରମ ,
ତୁମେ ମୋ ହ୍ରୁଦେ ସାଇତା,,,,।

ତୁମେ ମୋ ବିଚାର ମୋର ଉପଚାର,
ତୁମେ ମୋ ସଞ୍ଜ ସଳିତା
ତୁମେ ମୋ ଅର୍ପଣ ମୋ ପୂଜା ତର୍ପଣ,
ଏମିତି ସାଥୀ ହୋଇଥା,,,,।

ତୁମେ ମୋ ଆୟୁଷ ତୁମେ ମୋ ପିୟୁଷ,
ତୁମେ ତ ମୋର ଠିକଣା
ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ତୁମେ ମୋ ପରାଣ,
ତୁମେ ମୋ ଶେଷ ପାଉଣା,,,,,।

ତୁମେ ମୋ ଶକତି ତୁମେ ମୋ ଭକତି,
ତବ ପାଦେ ମୋ ମୁକତି
ତୁମେ ମୋ ସଂସାର ମୋର ପରିବାର,
ହ୍ରୁଦ ସାମୂକାର ମୋତି,,,,,।

ପାଦ ପଦ୍ମେ ତବ ମୋ ସକଳ ଶୁଖ,
ମିଳଇ ଅଜଶ୍ର ଶାନ୍ତି
ତଥାପି କାହିଁକି ମିଛ ଲୋଭ ଗ୍ରାସେ,
ଦେରେ ଧନ ସଦ୍ ଗତି,,,।

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରାଉତ
ମହିଷାପାଟ, ଢେଙ୍କାନାଳ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

three × five =