ବୁଝୁଚି ଆଜି ମୁଁ ବେଶି

0

ଚାଲିବାରେ ଏଠି ଏତେ କଷ୍ଟ ବୋଲି 

                               ଜାଣୁଚି ଆଜି ମୁଁ ବେଶି

   ହସ ମୋର ପୁଣି ଲୁହ ପାଲଟିବ,

                               ବୁଝୁଚି ଆଜି ମୁଁ ବେଶି ! ୧ !

   ଭାବ କେତେ ଦୂର କେତେ ପାଖ ଅଛି

                               ମାପୁଚି ଆଜି ମୁଁ କଷି

   କଥା ସରୁନାହିଁ ବ୍ୟଥା ମାଡ଼ିଯାଏ

                               କାଶୁଚି ଆଜି ମୁଁ ବେଶି ! ୨ !

   ପ୍ରିୟ ନାଆଁ ଆଉ ମନେ ଆଣୁନାହିଁ

                               ଲାଗୁଚି ଆଜି ମୁଁ ଦୋଷୀ

   ଭଲ ପାଇବାରେ ଛଳ ଜାଣିଲିନି

                               ଜଳୁଚି ଆଜି ମୁଁ ବେଶି ! ୩ !

   ମାୟା ଦୁନିଆରେ କାୟା ହୋଇ ନିଜେ

                               ଖୋଜୁଚି ଆଜି ମୁଁ ଖୁସି

   ସବୁ ହାତଛଡ଼ା ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷ ଦେଲେ

                               ହାରୁଚି ଆଜି ମୁଁ ବେଶି ! ୪ !

   ‘ତାରା’ କହିବାଟା ଭୁଲ୍ ବୁଝିବନି

                               ଲେଖୁଚି ଆଜି ମୁଁ ରୁଷି

   ଶାନ୍ତି ଶୋଇବାକୁ ମରଣଟା ଶେଷ

                               ଇଛୁଚି ଆଜି ମୁଁ ବେଶି ! ୫ !

ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା
ରଣପୁର(ଗୋଡ଼ିପାଟଣା ସାହି),ନୟାଗଡ଼

Leave A Reply

Your email address will not be published.

three + 1 =