ମୂଷାଫିର୍ ଖାନା

0

ଶବ୍ଦର ଘନ୍ ଘଟା ଭିତରେ
ନିରବ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ
କେତେବା ଖୋଜିବି ଆଉ
ଅଣ ନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଏ
ପ୍ରତି ଆଘାତରେ ।


ଜୀବନ ଜଳୁଚି ଦେଖ
ଜୁଇର ନିଆଁରେ
ପାଷାଣ ପ୍ରତିସମ ଠିଆ ଏଠି ମୁଁ
ଧୂ ଧୂ ଝାଞ୍ଜିଖରା ମରିଚିକା ପରେ ।
ମୁଁ ମୂଷାଫିର୍ ଖାନା
କେହିକେବେ ଦେଇଛିତ ଲେଖି
ମୋ ଦେହେ ମନର ବାରତା
ଆଙ୍କିଅଛି ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ।

ଋଷଭ କୁମାର ବେହେରା
ବାରୁଆଁ, ତାଳଚେର,ଅନୁଗୋଳ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twenty + 18 =