ମୋ ଗାଁଟି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର

0

ମୋ ଗାଁଟି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଉ ଖାଲ ଖମା ,

ଯେଉଁଠି ଥିଲେବି ତାର ପ୍ରତିଛବି ମନରୁ ଯାଏନି ଜମା I (୦୧)

ମୋ ଗାଁଟି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଥାଉ ଚାଳ ଝୁମ୍ପୁଡି 

ତାହାରି  ଭିରତୁ ବାହାରି ଆସଇ ସ୍ନେହ ମମତାର କଢି ।(୦୨)

ମୋ ଗାଁଟି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ନଥାନ୍ତୁ ଧନୀ ପାଠୁଆ ,

ଭାବର ଅଭାବ ନଥାଏ ସେଇଠି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦିଆ ନିଆ I (୦୩)

ମୋ ଗାଁଟି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଘେରିଛି ଝାଡ ଜଙ୍ଗଲ ,

ତାର ସବୁଜିମା ଆମପାଇଁ ଦାନ ନହେବ କା ସଙ୍ଗେ ତୁଲ |(୦୪)

ମୋ ଗାଁଟି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ନଦୀ ନାଳ ପାଇଁ ,

ସେହି ନଦୀ ନାଳ ମୋ ପିଲାବେଳ ରହିଅଛି ଯୋଡିହୋଇ ।(୦୫)

ମୋ ଗାଁଟି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଥାଉ ମତାନ୍ତର ,

ମୋ ଗାଁ ପୂଜା , ଜାତ ସମୟ ଆସିଲେ ଏକ ମନ ସଭିଙ୍କର I (୦୬)

ମୋ ଗାଁଟି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଯେହୁଁ ଦେବା ଦେବୀ ଛନ୍ତି ,

ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସର୍ବେ ତାଙ୍କ କରୁଣା ଲଭନ୍ତି ।(୦୭)

ଜୀବଥିବା ଯାଏ ଭଲ ପାଉଥୁବି ଜନ୍ମ ମାଟି ମୋର ଗାଁକୁ ,

ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଚିତା ଜଳିଲେ ଚାଲିଯିବି ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରକୁ I

ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର
ଶିକ୍ଷକ,ମୋ -୯୪୩୮୬ ୨୮୬୧୧

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen − 6 =