ଆପଣାର

0

ଅତି ଆପଣାର ଛାଇ ମୋର ଅଟେ
            ଛାଡେ ନାହିଁ କେବେ ପାଶ
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ନଥିବ
                 କାହିଁ ନଥିବ ତା ଠାବ ।

ମୁଁ ଗଲାପରେ ଥିବ କର୍ମଫଳ
           କିଏ ବା କହିବ ଭଲ
                ଆଉ କିଏ ଅବା
              ନାକ ଟେକି ଦେଇ
                   କହିଦେଉଥିବ
         କରୁଥିଲା କେତେ ଛଳ ।

କର୍ମ ମୋ ନିଜର, କର୍ମ ଆପଣାର
         ଦିଏ ମୋତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ।
ମୋର କଲା କର୍ମ କେବେ ବା ହସାଏ
ଢାଳି ଦିଏ ଅବା ଅସରା ଅସରା ଲୁହ ।

ସିଦ୍ଧି ପ୍ରସାଦ ସାହୁ
ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen − sixteen =