ଆପଣାର

ଅତି ଆପଣାର ଛାଇ ମୋର ଅଟେଛାଡେ ନାହିଁ କେବେ ପାଶକିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ନଥିବକାହିଁ ନଥିବ ତା ଠାବ । ମୁଁ ଗଲାପରେ ଥିବ କର୍ମଫଳକିଏ ବା କହିବ ଭଲଆଉ କିଏ ଅବାନାକ ଟେକି ଦେଇକହିଦେଉଥିବକରୁଥିଲା କେତେ ଛଳ । କର୍ମ ମୋ ନିଜର, କର୍ମ ଆପଣାରଦିଏ ମୋତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ।ମୋର କଲା କର୍ମ କେବେ